Support
Rka Rungkit
02-4052979-80 Fax. 02-4052989
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

แผ่นเจียร์-แผ่นตัด

วันที่: 18-07-2013

 

 

แผ่นเจียร์ - แผ่นตัด 

** แผ่นเจียร์ ** ลักษณะจะเป็นแผ่นนูนตรงกลาง ใช้สำหรับเจียร์ชิ้นงาน และควรจะทำมุม 15 องศากับชิ้นงานจะกินเหล็กได้ดีที่สุด และปลอดภัย

 

** แผ่นตัด ** ลักษณะคล้ายแผ่นเจียร์ แต่ส่วนมากจะเป็นแผ่นแบนๆ ไม่นูนตรงกลาง ใช้สำหรับตัดเหล็ก เท่านั้น ไม่ควรนำมาเจียร์เพราะแผ่นตัดอาจจะแตกหักได้

 
 

ก่อนการใช้งาน 

 • การเก็บรักษาแผ่นเจียร์ ควรหลีกเลี่ยงจากความร้อน ความชื้น หรือของเหลวอื่นๆ อย่านำของหนักมาวางทับ 
 • ตรวจเช็คสภาพของแผ่นเจียร์ก่อนใช้ทุกครั้ง ว่ามีรอยแตกร้าวหรือไม่ เพราะอาจเกิดอันตรายได้ 
 • อย่าใช้แผ่นเจียร์กับมอเตอร์ที่มีรอบการหมุนมากกว่าที่ฉลากระบุไว้ 
 • การติดตั้งแผ่นเจียร์ควรยึดแผ่นเจียร์กับแกนมอเตอร์ให้แน่น 
 • ห้ามถอดอุปกรณ์ครอบหินเจียร์ออกจากเครื่อง 
 • ถ้ามีการติดตั้งแผ่นเจียร์ชิ้นใหม่ ควรเปิดเครื่องอย่างน้อย 1 นาที ก่อนทำการเจียร์ เพราะถ้าแผ่นเจียร์ร้าว จะได้แสดงอาการก่อนลงมือทำการเจียร์
 

ระหว่างการใช้งาน

 • ให้เจียร์โดยเอียงเครื่องเจียร์ทำมุมประมาณ 15-20 องศากับชิ้นงาน จะช่วยป้องกันอันตรายจากสะเก็ดหรือแผ่นเจียร์ที่แตกได้ 
 • เวลาที่เจียร์ให้ยึดชิ้นงานกับปากกาจับชิ้นงานให้แน่น และการจับเครื่องเจียร์ควรจับไว้ให้มั่น เพราะระหว่างเจียร์ถ้าผิวไม่เรียบอาจเกิดการสะบัดได้ 
 • สิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง คือ ต้องสวมใส่แว่นตากันสะเก็ดหรือหน้ากาก 
 • อย่าออกแรงให้เครื่องเจียร์เข้าหาชิ้นงานด้วยแรงที่มากเกินไป แผ่นเจียร์อาจจะแตกได้ 
 • ไม่ควรนำแผ่นตัดมาทำการเจียร์ แม้ว่าแผ่นตัดจะกินเหล็กเร็วกว่าแผ่นเจียร์ก็ตาม เนื่องจากแผ่นตัดได้ถูกออกแบบมาให้รับแรงกดเป็นมุม 90 องศา เมื่อเรานำมาใช้เจียร์เฉียงๆอาจแตกได้ 
 • ควรดูแลแปรงถ่าน (Carbon brush) อยู่เสมอ หากมีการชำรุดก็ควรเปลี่ยนใหม่ และควรเปลี่ยนเป็นคู่